Historie
Nadat Ben en Annie Janssen al enkele jaren vrijwilligers werk hadden gedaan in het diocese Lodwar in het Turkana district in Kenia werden zij in door de toenmalige Bisschop gevraagd terug te komen voor hulp aan de armste ouderen en werk op het gebied van onderwijs. Nadat zij met vervroegd pensioen gingen en hun loopbanen als wijkverpleegkundige en later jeugdverpleegkundige bij de GGD Arnhem en leraar Montessori onderwijs in Nijmegen beŽndigden, was het mogelijk zich hiervoor beschikbaar te stellen vanaf 1999.
Dertien jaar hebben zij gewoond en gewerkt in Lodwar in het Turkana District in het noorden van Kenia..

Na enkele kortdurende projecten te hebben uitgevoerd is Ben begonnen met het opzetten van dovenonderwijs. Dit heeft geresulteerd in een basisschool voor dove kinderen en een internaat, waar honderd kinderen verblijven. Gedurende de vakanties gaan de kinderen naar huis. In 2008 is de school overgedragen aan het rijk, die verantwoordelijk is voor onderwijs.
Sindsdien worden de leraren betaald door het rijk. Het internaat blijft onder de verantwoordelijkheid van het bisdom. Het heeft een eigen bestuur bestaande uit plaatselijke vertegenwoordigers en afgevaardigden van het bisdom.

Om aan de armste ouderen hulp te bieden werd Annie gevraagd om hiervoor een project op te zetten. Doel van het project is om deze ouderen een meer menswaardig bestaan te geven. In het begin werd veel directe hulp geboden in de vorm van voedsel, gezondheidszorg, wonen en regelmatig huisbezoek.
Dit gebeurt nu nog wel, maar er wordt meer de nadruk gelegd op begeleiding van familie, buurt en gemeenschap om de ouderen te helpen. Wel wordt er nog steeds directe hulp gegeven indien dat noodzakelijk is. Huisbezoeksters bezoeken de ouderen regelmatig.

Doordat de huisbezoeksters, tijdens hun bezoek aan de ouderen, regelmatig werden geconfronteerd met meervoudig gehandicapte kinderen, die door de grootmoeder werden verzorgd, werd ook aan deze kinderen aandacht besteed. Er werden bijeenkomsten voor de ouders/verzorgers van deze kinderen georganiseerd.
Hier kwamen veel problemen, waar de ouders mee te maken hadden, naar voren. Naast adviezen en directe hulp (voedsel, medische zorg) werd gestart met dagopvang voor twee dagen per week. Dit alles in overleg met het bestuur van het Ewoi programma.
In 1011 is er een dagopvang voor enkele deze kinderen. Sinds 2013 is een aparte geschikte geschikt gemaakt voor dagopvang . 10 kinderen worden 2 keer per week thuis opgehaald en verblijven hier en zorg en aandacht krijgen. Sinds enkele jaren zijn de projecten voor ouderen, onderwijs voor dove kinderen en dagopvang voor meervoudig gehandicapte kinderen overgedragen aan de plaatselijke medewerkers die het werk, dat Ben en Annie begonnen zijn, voortzetten. Zij hebben daarvoor de nodige opleidingen, zowel praktische als theoretisch, gevolgd.
Regelmatig bezoeken Ben en Annie de projecten in Lodwar en helpen en adviseren waar nodig is.


In 2013 is Stichting Ewoi opgericht, die zich inzet om de sponsoring van het internaat voor doven, hulp aan de armste ouderen en zorg voor meervoudig gehandicapte kinderen in Lodwar voort te zetten.
Home