Achtergrond van de projecten
Scholen

Er zijn ongeveer 147 basisscholen en 6 middelbare scholen in het bisdom van Lodwar. Er is een technische school in Lodwar, voornamelijk voor jongens. In Kakuma, een stad in het noorden van Turkana is een huishoudschool voor meisjes.

Niveau van het onderwijs en faciliteiten

Het volgen van onderwijs is erg duur voor de kinderen van de Turkana. Sinds enige tijd is het schoolgeld voor het basisonderwijs afgeschaft en is er gratis onderwijs, maar de kosten voor uniformen en boeken moeten door de leerlingen zelf betaald worden. Wanneer men is aangewezen op scholen buiten Lodwar is een verblijf op een internaat de enige mogelijkheid om onderwijs te volgen. De kosten zijn hiervoor vaak niet op te brengen door ouders. Daarom worden veel kinderen gesponsord door de Diocese of door sponsors uit het buitenland.Onderwijs voor gehandicapte kinderen

In Katilu is een school voor blinden opgezet door het bisdom van Lodwar. Voor dove kinderen of kinderen met een hoorbeperking is "St. Bernadette Primary school for hearing impaired" gesticht. De dichtstbijzijnde dovenschool ligt in Webuye, 400 km van Lodwar.

Oorzaken van doofheid

In dit gebied komt malaria veel voor. De behandeling van malaria gebeurt met kinine. Tijdelijke of blijvende doofheid of slechthorendheid kan als complicatie van de behandeling optreden. Andere oorzaken van doofheid zijn meningitis, kinkhoest en mazelen. Uit schaamte worden dove kinderen door hun ouders vaak verborgen gehouden en hebben zij daarmee geen toegang tot onderwijs en medische voorzieningen.
Zowel vanuit de Engelse als de Keniaanse overheid is er nooit veel belangstelling geweest voor dit gebied en haar bewoners. De vooruitgang die er geboekt is (en dan gaat het om ziekenhuizen, scholen en andere basale voorzieningen) is vooral tot stand gebracht door de missie. In dit gebied komt malaria veel voor. De behandeling van malaria gebeurt met kinine. Tijdelijke of blijvende doofheid of slechthorendheid kan als complicatie van de behandeling optreden. Andere oorzaken van doofheid zijn als gevolg van meningitis, kinkhoest en mazelen. De dove kinderen worden vaak uit schaamte verborgen gehouden en worden niet voor vol aangezien. Tot 2002 was er geen gelegenheid voor hen om gericht onderwijs te volgen.Projecten

Het gaat om de volgende projecten:
  • " een kleuterschool "St. Luke's Nursery for the Deaf'
  • " een school genaamd "St. Bernadette Primary school for hearing impaired"
  • " een internaat voor de kinderen die de scholen bezoeken genaamd "St. Luke's Home for the Deaf"


De kleuterschool is bestemd voor dove kinderen van 5-7 jaar. Deze school is gehuisvest op het terrein van het internaat St Luke's Home for the Deaf.Heeft gemddeld 24 leerlingen dus twee klassen met 12 leerlingen.De school "St. Bernadette Primary School for hearing impaired" staat op een kilometer afstand van het terrein van het internaat en heeft gemiddeld 100 leerlingen. Deze school is sinds 2010 door de regering overgedragen, zodat de overheid financieel verantwoordelijk is voor het onderwijs.Dus de leerkrachten zijn in dienst van de overheid en worden ook door de overheid betaald.Het internaat St Luke's Home for the Deaf blijft volledig onder de verantwoordelijkheid van het bisdom en financieel geheel afhankelijk van donoren en pivé giften van weldoeners.Home