Hulp aan dove en slechthorende kinderen

Sinds 2001 kunnen de dove en slechthorende kinderen van 4 tot 16 jaar in Lodwar aangepast onderwijs volgen. De kinderen leren door middel van gebarentaal met elkaar en hun omgeving te communiceren. Het onderwijs is erop gericht dat de kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

Doelen:

  • Opsporen van dove en slechthorende kinderen
  • Dove en slechthorende kinderen aanmoedigen en helpen zo zelfstandig mogelijk te leren leven
  • Onderwijs en behandeling voor kinderen van 4 tot 16 jaar
  • Het leren van gebarentaal aan de kinderen
  • Ouders en derden gebarentaal leren zodat ze met de dove en slechthorende kinderen kunnen communiceren
  • Informatie en ondersteuning voor ouders en derden

Onderwijs
Er is een school voor basisonderwijs, waar vooral veel aandacht is voor basisvaardigheden, het opdoen van kennis en het leren van gebarentaal. Het doel is de kwaliteit van het leven van het kind en de omgeving te verbeteren. Daarna volgen de kinderen vooral praktijkgericht onderwijs, zodat ze na hun schooltijd zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren.

Internaat
De afstand van thuis naar school is te groot voor bijna alle kinderen om dagelijks heen en weer te gaan. Daarbij zijn hun ouders vaak nomaden, dus rondtrekkend met hun vee. Daardoor kunnen ze ook niet naar huis na school.

Daarom is een internaat opgericht, St Luke’s for the Deaf. De kinderen dragen op school en in het internaat eenvoudige schooluniformen en volgen elke dag lessen. Naast kennis opdoen en gebarentaal leren is er natuurlijk ook tijd voor ontspanning en sporten. Ewoi zorgt voor voeding, kleding, verzorging en pedagogische ondersteuning van de kinderen. Sociaal werkers, kinderverzorgers, koks, administratieve helpers en beveiligers zorgen ervoor dat de kinderen in een voor hen prettige omgeving opgroeien en leren. Er is regelmatig contact met de ouders om ze te helpen met hun dove kind. Ze leren in het Ewoi-centrum gebarentaal om met hun kind te communiceren. Stichting Effatha sponsort voor een groot deel de dagelijkse kosten van de school en het internaat. De resterende kosten betaalt Stichting Ewoi uit giften.

Foto's