Financiën

Onze stichting is volledig afhankelijk van giften. Stichting Effatha neemt een groot deel van de vaste kosten voor de dove en slechthorende kinderen voor haar rekening.
Alle andere kosten voor deze kinderen, voor de meervoudig gehandicapte kinderen en de allerarmste ouderen zijn volledig voor Ewoi.

Onze stichting werkt geheel met lokale helpers en betrekt alle benodigdheden en voeding van de plaatselijke bevolking. Ook het onderhoud van de gebouwen wordt geheel door de mensen ter plaatse gedaan. We sturen dus geen spullen vanuit Nederland naar Lodwar, maar maken vanuit Nederland via giften geld over om het werk in Lodwar te kunnen uitvoeren. De lokale bevolking kan op deze manier hierdoor ook voor een deel in eigen onderhoud voorzien.

Het bestuur is geheel onbezoldigd.

Uw gift als aftrekpost van de belasting
Denkt u bij uw giften ook eraan om gebruik te maken van de aftrekmogelijkheden die de fiscus biedt: minimaal 5 jaar lang een vast bedrag doneren, vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Het formulier Overeenkomst periodieke gift kunt u downloaden bij de belastingdienst. Ook kunt u een mailtje sturen naar ons secretariaat.

De stichting is aangesloten bij de Kamer van Koophandel: 57762945
Rabobank: NL05RABO0176937277