Wil u ook helpen?

€ 5,-voor € 5,- per maand krijgt een doof/slechthorend kind 3x per week melk en fruit
€ 12,50voor € 12,50 per maand is er hulp voor 1 armste oudere
€ 15,-voor € 15,- per maand is er 3x per week dagopvang voor een meervoudig gehandicapt kind
€ 25,-voor € 25,- per maand heeft 1 doof/slechthorend kind voeding
€ 50,-voor € 50,- per maand kan een doof/slechthorend kind tijdens het schooljaar wonen in St-Luke ’s internaat en dagelijks naar de dovenschool