Hulp aan meervoudig gehandicapte kinderen

Tijdens de huisbezoeken aan ouderen treffen de hulpverleners vaak meervoudig gehandicapte kinderen aan. Gehandicapte kinderen, soms bij familie in een hutje, maar ook vaak helemaal alleen, zonder enige zorg. In deze regio is nauwelijks zorg voor gehandicapten en zeker niet voor kinderen met zowel een lichamelijke als een geestelijke handicap.

Uitbreiding Ewoi programma
Ewoi laat deze kinderen niet aan hun lot over. Met de ouders maken we afspraken over de zorg. Ook zorgen we voor voedsel, kleren en medische hulp voor de kinderen thuis. Af en toe wordt voor de kinderen samen met hun ouders een dag georganiseerd op de Ewoi Compound. De ouders worden geholpen hoe ze kunnen omgaan met hun gehandicapte kind. Kortom: hulp die de kinderen en hun ouders goed doet.

Dagopvang
Naast de incidentele bezoeken aan de Compound heeft Ewoi in 2013 een echte dagopvang voor meervoudig gehandicapte kinderen gerealiseerd. Drie dagen per weken worden 25 kinderen thuis opgehaald, naar de compound gebracht voor zorg en een dagbesteding tussen 9.00-16.00 uur en daarna weer thuisgebracht. De kinderen halen we op met onze eigen bus.

Financiering
Door verschillende donaties en hulp van een plaatselijke aannemer is het uiteindelijk gelukt een dagopvang op de Compound te realiseren.

Foto's