Hulp aan de allerarmste ouderen

Ewoi biedt hulp aan ouderen van parochies die vallen onder het bisdom Kimengish in Lodwar. Hulp geven we aan ouderen die in de steek zijn gelaten of niet door familie verzorgd (kunnen) worden. Zonder hulp kunnen deze ouderen nauwelijks overleven.

Hulp:

  • Huisbezoeken
  • Voedsel en kleding
  • Huishoudelijke spullen
  • Regelmatig medische zorg
  • Buiten Lodwar een mobiele kliniek

Intake aan huis
Indien mogelijk, wordt de behoefte aan zorg bekeken in een huisbezoek. Dit huisbezoek doet een maatschappelijk werkster of verpleegkundige van Ewoi samen met een ‘huisbezoekster’. Zij brengen de noden van de allerarmste ouderen in kaart. Waar mogelijk betrekken we de familie van de oudere bij het verlenen van hulp.

Huisbezoek door eigen bevolking
De ‘huisbezoekster’ bezoekt dus de oudere. Het zijn Turkana meisjes of vrouwen. Zij doen op deze manier ervaring op en kunnen een eigen inkomen verwerven. Hierdoor worden ze minder afhankelijk en zijn in staat hun eigen leefsituatie te verbeteren.
Daarnaast wordt aan zoveel mogelijk vrouwen een opleiding geboden.

Foto's